CÔNG TRÌNH: KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM SỐ 2

  • Công trình: Khu công viên phần mềm số 2
  • Địa điểm: Q. Hải Châu– Tp. Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Viện Quy Hoạch Xây Dựng Đà Nẵng
  • Diện tích: 24.000 m2
  • Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.