GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT
DANH MỤC MÁY MÓC & THIẾT BỊ THI CÔNG

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

 

GIÀN GIÁO

1

Khung giàn giáo 0,9m

Khung

2.500

Chất lượng tốt

2

Khung giàn giáo 1,5m

Khung

2.450

Chất lượng tốt

3

Khung giàn giáo 1,7m

Khung

2.450

Chất lượng tốt

4

Chéo giàn giáo 2,2m

Cặp

420

Chất lượng tốt

5

Chéo giàn giáo 2,0m

Cặp

72.250

Chất lượng tốt

6

Chéo giàn giáo 1,7m

Cặp

34.665

Chất lượng tốt

7

Chéo giàn giáo 1,4m

Cặp

3.000

Chất lượng tốt

8

Chéo giàn giáo 1,0m

Cặp

2.000

Chất lượng tốt

9

Sắt ống tuýp 49

m

35.340

Chất lượng tốt

10

Sắt ống tuýp 42

m

4.200

Chất lượng tốt

11

Đầu nối sắt ống tuýp 49

Cái

6.225

Chất lượng tốt

12

Sắt ống  tuýp 49 dài 1m

Cây

1.500

Chất lượng tốt

13

Sắt ống  tuýp 49 dài 2m

Cây

2..250

Chất lượng tốt

14

Sắt ống  tuýp 49 dài 4m

Cây

2.200

Chất lượng tốt

15

Sắt ống  tuýp 49 dài 5m

Cây

42.735

Chất lượng tốt

16

Sắt ống  tuýp 49 dài 6m

Cây

4.300

Chất lượng tốt

17

Sắt ống  tuýp 49 dài 7m

Cây

2.400

Chất lượng tốt

18

Sắt ống  tuýp 42 dài 6m

Cây

286

Chất lượng tốt

19

Sắt ( thép ) U 80

m

1.800

Chất lượng tốt

20

Sắt ( thép ) U 100

m

780

Chất lượng tốt

21

Sắt ( thép ) U 150

m

1.455

Chất lượng tốt

22

Cùm ( xoay ) 49/49

Cái

125.265

Chất lượng tốt

23

Cột chống

Cây

12.400

Chất lượng tốt

24

Tay giằng

Cây

21.600

Chất lượng tốt

25

Thang  nhôm

Cái

18

Chất lượng tốt

26

Cầu thang giàn giáo

Cái

1.425

Chất lượng tốt

27

Kích chân

Cái

2.500

Chất lượng tốt

28

Kích đầu

Cái

2.500

Chất lượng tốt

 

CỐP PHA

1

Panel sắt 1000mm x 200mm

Tấm

22

Chất lượng tốt

2

Panel sắt 1000mm x 250mm

Tấm

27

Chất lượng tốt

3

Panel sắt 1000mm x 300mm

Tấm

11

Chất lượng tốt

4

Panel sắt 1200mm x 200mm

Tấm

725

Chất lượng tốt

5

Panel sắt 1200mm x 250mm

Tấm

1315

Chất lượng tốt

6

Panel sắt 1200mm x 300mm

Tấm

0

Chất lượng tốt

7

Panel sắt 1500mm x 200mm

Tấm

25

Chất lượng tốt

8

Panel sắt 1500mm x 250mm

Tấm

15

Chất lượng tốt

9

Panel sắt 1500mm x 300mm

Tấm

7

Chất lượng tốt

10

Panel sắt 1800mm x 200mm

Tấm

0

Chất lượng tốt

11

Panel sắt 1800mm x 250mm

Tấm

0

Chất lượng tốt

12

Panel sắt 1800mm x 300mm

Tấm

0

Chất lượng tốt

13

Panel ván phủ phim 1500mm x200mm

Tấm

78

Chất lượng tốt

14

Panel ván phủ phim 1500mm x250mm

Tấm

45

Chất lượng tốt

15

Panel ván phủ phim 1800mm x200mm

Tấm

65

Chất lượng tốt

16

Panel ván phủ phim 1800mm x250mm

Tấm

50

Chất lượng tốt

17

Panel ván phủ phim 2440mmx1200mm

Tấm

94

Chất lượng tốt

18

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) các loại

Cây

12.335

Chất lượng tốt

19

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) dài 1.0m

Cây

5.650

Chất lượng tốt

20

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) dài 1.2m

Cây

9.150

Chất lượng tốt

21

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) dài 1.4m

Cây

2.110

Chất lượng tốt

22

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) dài 1.5m

Cây

335

Chất lượng tốt

23

Ti răng thưa ( ti chuồn 16) dài 1.6m

Cây

150

Chất lượng tốt

24

Tăng đơ 8

Cái

75

Chất lượng tốt

25

Tăng đơ 10

Cái

57

Chất lượng tốt

26

Tăng đơ 12

Cái

216

Chất lượng tốt

27

Tăng đơ 16

Cái

7.205

Chất lượng tốt

28

Tăng đơ 18

Cái

1.350

Chất lượng tốt

29

Tăng đơ 20

Cái

490

Chất lượng tốt

30

Tăng đơ 22

Cái

35

Chất lượng tốt

31

Sắt hộp 50 x 50

m

73.600

Chất lượng tốt

32

Sắt hộp 50 x 100

m

58.250

Chất lượng tốt

33

Sắt hộp 50×50 dài 1m

Cây

2.833

Chất lượng tốt

34

Sắt hộp 50×50 dài 2m

Cây

2.170

Chất lượng tốt

35

Sắt hộp 50×50 dài 3m

Cây

5.365

Chất lượng tốt

36

Sắt hộp 50×50 dài 4m

Cây

1.250

Chất lượng tốt

37

Sắt hộp 50×50 dài 5m

Cây

1.640

Chất lượng tốt

38

Sắt hộp 50×50 dài 6m

Cây

32.640

Chất lượng tốt

39

Sắt hộp 50×50 dài 7m

Cây

790

Chất lượng tốt

40

Sắt hộp 50×100 dài 4m

Cây

2.230

Chất lượng tốt

41

Sắt hộp 50×100 dài 5m

Cây

12.450

Chất lượng tốt

42

Sắt hộp 50×100 dài 6m

Cây

45.538

Chất lượng tốt

43

Sắt hộp 50x100dài 7m

Cây

6.320

Chất lượng tốt

44

Coffa định hình ( Tròn ) D500

Bộ

5

Chất lượng tốt

45

Coffa định hình ( Tròn ) D900

Bộ

20

Chất lượng tốt

 

MÁY MÓC – THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG

1

Máy vận thăng lồng loại 02 lồng

cái

12

Chất lượng tốt

2

Máy vận thăng lồng loại 01  lồng

cái

9

Chất lượng tốt

3

Vận Thăng hàng

cái

18

Chất lượng tốt

4

Máy đục

cái

9

Chất lượng tốt

5

Máy bơm

cái

26

Chất lượng tốt

6

Máy bơm chìm 2 pha

cái

28

Chất lượng tốt

7

Máy khoan bê tông

cái

11

Chất lượng tốt

8

Máy khoan gỗ

cái

20

Chất lượng tốt

9

Máy thủy bình

cái

10

Chất lượng tốt

10

Chân máy thủy bình

cái

10

Chất lượng tốt

11

Máy trộn bê tông

cái

15

Chất lượng tốt

12

Máy đầm dùi

cái

50

Chất lượng tốt

13

Dây đầm dùi

cái

60

Chất lượng tốt

14

Máy tia laze

cái

25

Chất lượng tốt

15

Máy tời + cáp

cái

35

Chất lượng tốt

16

Máy biến áp các loại

cái

10

Chất lượng tốt

17

Át tô mát

cái

100

Chất lượng tốt

18

Bộ đàm

bộ

30

Chất lượng tốt

19

Máy thông tầng

Cái

8

Chất lượng tốt

20

Mô tơ

Cái

32

Chất lượng tốt

21

Máy in

Cái

5

Chất lượng tốt

22

Máy bắn bê tông

Cái

11

Chất lượng tốt

23

Máy hàn gió đá

Cái

7

Chất lượng tốt

24

Cừ Larsen

cái

3000

Chất lượng tốt

25

Cừ U 4m

cái

2000

Chất lượng tốt

26

Cừ U 6m

cái

2400

Chất lượng tốt

27

Dây điện thi công 4 ruột

m

20.345

Chất lượng tốt

28

Dây điện thi công 3 ruột

m

11.760

Chất lượng tốt

29

Dây điện thi công 2 ruột

m

61.500

Chất lượng tốt

30

Dây điện thi công 1 ruột

m

7.000

Chất lượng tốt

31

Lưới B40

kg

22.300

Chất lượng tốt

32

Lưới che giàn giáo ( màu xanh): 1,8x6m

tấm

1240

Chất lượng tốt

33

Tole sóng các loại

m2

25.380

Chất lượng tốt

 

THIẾT BỊ GIA CÔNG THÉP – CƠ KHÍ – GỖ XÂY DỰNG

1

Máy cắt 3 pha

Cái

31

Chất lượng tốt

2

Máy cắt sắt ĐK: < d25mm

Cái

12

Chất lượng tốt

3

Máy cắt sắt ĐK: < d28mm

Cái

7

Chất lượng tốt

4

Máy cắt sắt ĐK: < d32mm

Cái

5

Chất lượng tốt

5

Máy cắt sắt ĐK: < d42mm

Cái

1

Chất lượng tốt

6

Máy uốn sắt ĐK: < d25mm

Cái

16

Chất lượng tốt

7

Máy uốn sắt ĐK: < d28mm

Cái

5

Chất lượng tốt

8

Máy uốn sắt ĐK: < d32mm

Cái

5

Chất lượng tốt

9

Máy uốn sắt ĐK: < d42mm

Cái

1

Chất lượng tốt

10

Máy duỗi sắt ( d6-d8)

Cái

10

Chất lượng tốt

11

Máy hàn điện 50A

Cái

2

Chất lượng tốt

12

Máy hàn điện 130A

Cái

1

Chất lượng tốt

13

Máy hàn điện 140A

Cái

1

Chất lượng tốt

14

Máy hàn điện 180A

Cái

4

Chất lượng tốt

15

Máy hàn điện 200A

Cái

10

Chất lượng tốt

16

Máy hàn điện 250A

Cái

3

Chất lượng tốt

17

Máy hàn điện 300A

Cái

72

Chất lượng tốt

18

Máy hàn điện 500A

Cái

25

Chất lượng tốt

19

Máy cắt gạch

Cái

15

Chất lượng tốt

20

Máy cưa gỗ

Cái

34

Chất lượng tốt

21

Máy mài ( cắt ) cầm tay d100mm

Cái

95

Chất lượng tốt `

22

Máy mài ( cắt ) cầm tay d125mm

Cái

2

Chất lượng tốt

23

Máy mài ( cắt ) cầm tay d150mm

Cái

5

Chất lượng tốt `

24

Máy mài ( cắt ) cầm tay d200mm

Cái

5

Chất lượng tốt

25

Máy cắt gỗ

Cái

16

Chất lượng tốt

26

Máy cưa gỗ bàn

Cái

22

Chất lượng tốt

27

Máy cưa gỗ cầm tay

Cái

81

Chất lượng tốt

GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LỰC THI CÔNG

STT

Tên công trình, Gói thầu

Giá trị hợp đồng

 ( đồng)

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

 

Công trình hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị đã và đang thi công

1

Xây dựng khách sạn Hoàng Sơn   (Grandsea hotel) ( 14 tầng )

32.098.400.000

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn

Đường Phạm Văn Đồng – Q. Sơn Trà – TP. Đà Nẵng

2

Khách sạn Tây Bắc ( 14 tầng )

29.015.400.000

Công ty TNHH TM DV & DL Lý Bằng

04-06 Hà Bổng – TP. Đà Nẵng

3

Khách sạn Hanoi-Vientiane

7.874.900.000

Công ty TNHH TM & DV Thái Phú Tài

Đường Phạm Văn Đồng – TP. Đà Nẵng

4

Khách sạn Adamo

6.635.200.000

Công ty CP TM & DV Du lịch Hùng Bảo Anh

Đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng

5

Khách sạn Parosand

10.938.400.000

Công ty CP Cúc Phương

Đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng

6

Khách sạn Pavilion

6.396.075.000

Công ty CP Thương mại Du lịch Đông Phong

Đường Võ Văn Kiệt – TP. Đà Nẵng

7

Khách sạn Hải An

65.320.554.200

Công ty CP DV Khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng

Đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng

8

Khách sạn Flower

7.845.938.000

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoa Ngọc

Đường Đỗ Bá – TP. Đà Nẵng

9

Khách sạn Everland

12.543.954.000

Công ty TNHH Hadivico

Lô 22-23 Khu B2.1,KDC Kho thiết bị phụ tùng An Đồn –        TP. Đà Nẵng

10

Khách sạn Golden Da Nang

14.936.603.000

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Xuân Dũng

Đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng

11

Khách sạn Sơn Trà

29.035.855.000

Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Chánh Tín

Đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng

12

Khách sạn Hải An Sông Hàn

22.500.000.000

Công ty CP DV Khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng

Đường Bạch  Đằng – TP. Đà Nẵng

13

Khách sạn Pink Hotel

8.250.000.000

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phương Duyên

Đường Phạm Văn Đồng –

TP. Đà Nẵng

14

Khách sạn Capella

8.900.000.000

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phương Duyên

Đường Phan Tôn – Đỗ Bí –

TP. Đà Nẵng

15

Khách sạn White Swan

19.000.000.000

Công ty TNHH White Swan

Đường Trần Bạch Đằng –

TP. Đà Nẵng