CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở KẾT HỢP DỊCH VỤ LƯU TRÚ

  • Công trình: Nhà ở kết hợp dịch vụ lưu trú
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Ông Trần Mạnh Hà- Bà Nguyễn Thị Luyện
  • Giá trị hợp đồng: 8.554.275.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2020
  • Năm hoàn thành: Năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.