CÔNG TRÌNH: WHITE SWAN HOTEL

  • Công trình khách sạn White Swan
  • Địa điểm: Đường Trần Bạch Đằng- Sơn Trà- Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gold Swan
  • Quy mô: 17 tầng (2 tầng hầm + 15 tầng nổi)
  • Diện tích: 300 m2/1 tầng
  • Giá trị hợp đồng: 19.000.000.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2019

 

 

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG

TRIỂN KHAI THI CÔNG MÓNG

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 6.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 4.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 7.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 10.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 11.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 9.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.