CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN EVERLAND

  • Công trình: Khách sạn EVERLAND
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hadavico
  • Giá trị hợp đồng:12.543.954.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2017
  • Năm hoàn thành: Năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.