CÔNG TRÌNH: FLOWER HOTEL

 

  • Công trình: Flower Hotel
  • Địa chỉ: Đường Đỗ Bá- Q. Sơn Trà– Tp. Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoa Ngọc
  • Giá trị hợp đồng: 7.845.938.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2017
  • Năm hoàn thành: Năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.