CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN GOLDEN DA NANG

  • Công trình: Khách sạn GOLDEN DA NANG
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuân Dũng
  • Quy mô: 20 tầng nỗi + 2 tầng hầm.
  • Diện tích: 460 m2/1 tầng
  • Giá trị hợp đồng: 14.936.603.000 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2017
  • Năm hoàn thành: Năm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.