CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN HẢI AN

  • Công trình: Khách sạn Hải An
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Khách Sạn Kim Thành
  • Quy mô: Công trình gồm 21 tầng+ 1 tầng hầm
  • Giá trị hợp đồng: 65.320.554.200 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2016
  • Năm hoàn thành: Năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.