CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN PAVILION

  • Công trình: Khách sạn Pavilion
  • Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương Mại Du Lịch Đông Phong
  • Giá trị hợp đồng: 60.938.400.021 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2016
  • Năm hoàn thành: Năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.