CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN PAROSAND

  • Công trình: Khách sạn Parosand
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cúc Phương
  • Giá trị hợp đồng: 60.938.400.021 Đồng
  • Năm thực hiện: Năm 2015
  • Năm hoàn thành: Năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.