CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN HANOI-VIENTIANE

  • Công trình: Khách sạn Hanoi- Vientiane
  • Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng  – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & DV Thái Phú Tài
  • Giá trị hợp đồng: 7.874.900.000 Đồng
  • Khởi công: Năm 2015
  • Bàn giao: Năm 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.