CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN

  • Công trình: Khách sạn Hoàng Sơn
  • Địa chỉ: Hà Bổng – Sơn Trà – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Sơn
  • Quy mô: 18 tầng
  • Giá trị hợp đồng: 32.098.400.000 đồng
  • Năm thực hiện: 2014
  • Năm hoàn thành: 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.