CÔNG TRÌNH: HOMESTAY đường Ngô Thì Sỹ  – 8 Tầng
HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

Triển khai thi công phần móng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 2-1.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1-2.jpg