CÔNG TRÌNH: SƠN TRÀ Hotel – 31 Tầng
HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

Thi công sắt trụ, vách, copha tầng 20

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 13.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 12.jpg

Thi công tầng 19

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 5.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3.jpg

Công tác chuẩn bị đổ bê tông Tầng 18

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 4.jpg

Đổ bê tông vách

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 2.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 7.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 6.jpg

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 11.jpg