HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THIỆN & BÀN GIAO 

KHÁCH SẠN HẢI AN SÔNG HÀN

 • Địa chỉ: Số 182- Đường Bạch Đằng- Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Khách Sạn Kim Thành
 • Quy mô: Công trình gồm 17 tầng+ 2 tầng hầm
 • Giá trị hợp đồng: 22.500.000.000 Đồng
 • Khởi công: Năm 2019
 • Bàn giao: Năm 2020

TÂY BẮC Hotel

                        Hình ảnh này chÆ°a có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tb1.jpg

 • Địa chỉ: 04 -06 Hà Bổng – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV & DL Lý Bằng
 • Quy mô: 14 tầng.
 • Diện tích: 2228.751 m2
 • Khởi công: 10/2018
 • Bàn giao: 13/07/2019

GOLDEN Hotel        Hình ảnh này chÆ°a có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1.jpg

 • Địa chỉ: 220 Võ Nguyên Giáp – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Xuân Dũng
 • Quy mô: 20 tầng nỗi + 2 tầng hầm.
 • Diện tích: 460 m2
 • Khởi công: 09/2018
 • Bàn giao: 08/2019

APARTMENT 23 Hoàng Văn Thụ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1-1.jpg

 • Địa chỉ: 23 Hoàng Văn Thụ – Hải Châu – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư:  Trần Đức Hiền
 • Quy mô: 9 tầng nỗi + 1 tầng hầm.
 • Diện tích: 200 m2
 • Khởi công: 06/2018
 • Bàn giao: 08/2019

KHÁCH SẠN HẢI AN 

 • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Khách Sạn Kim Thành
 • Quy mô: Công trình gồm 21 tầng+ 1 tầng hầm
 • Giá trị hợp đồng: 65.320.554.200 Đồng
 • Khởi công: Năm 2016
 • Bàn giao: Năm 2018

PAVILION HOTEL

 • Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương Mại Du Lịch Đông Phong
 • Giá trị hợp đồng: 60.938.400.021 Đồng
 • Khởi công: Năm 2016
 • Bàn giao: Năm 2017

PAROSAND Hotel

 • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cúc Phương
 • Giá trị hợp đồng: 60.938.400.021 Đồng
 • Khởi công: Năm 2015
 • Bàn giao: Năm 2017

Khách sạn Hanoi-Vientiane / LUXTERY HOTEL

 • Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng  – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & DV Thái Phú Tài
 • Giá trị hợp đồng: 7.874.900.000 Đồng
 • Khởi công: Năm 2015
 • Bàn giao: Năm 2016

ADAMO HOTEL

 • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TM & DV du lịch Hùng Bảo Anh
 • Giá trị hợp đồng :  6.635.200.000 Đồng
 • Khởi công:  Năm 2015
 • Bàn giao:  Năm 2016

Công trình: KTX Trường Cao đẳng CNTT Việt Hàn

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 55.jpg

Công trình: Xí nghiệp TOYOTA Đà Nẵng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 33-1.jpg

TÂY BẮC HOTEL12

 • Địa chỉ:  Hà Bổng – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV & DL Lý Bằng
 • Quy mô: 14 tầng
 • Giá trị hợp đồng: 29.015.400.000 đồng
 • Khởi công: 2013
 • Bàn giao: 2014

GRAND SEA Hotel

 • Địa chỉ: Hà Bổng – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Sơn
 • Quy mô: 18 tầng
 • Giá trị hợp đồng: 32.098.400.000 đồng
 • Khởi công: 2014
 • Bàn giao: 2016