HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG HOÀN THIỆN & BÀN GIAO 

TÂY BẮC Hotel

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tb1.jpg

 • Địa chỉ: 04 -06 Hà Bổng – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV & DL Lý Bằng
 • Quy mô: 14 tầng.
 • Diện tích: 2228.751 m2
 • Khởi công: 10/2018
 • Đã bàn giao: 13/07/2019

GOLDEN Hotel

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1.jpg

 • Địa chỉ: 220 Võ Nguyên Giáp – Sơn Trà – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Xuân Dũng
 • Quy mô: 20 tầng nỗi + 2 tầng hầm.
 • Diện tích: 460 m2
 • Khởi công: 09/2018
 • Dự kiến Bàn giao: 08/2019

APARTMENT 23 Hoàng Văn Thụ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1-1.jpg

APARTMENT

 • Địa chỉ: 23 Hoàng Văn Thụ – Hải Châu – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Hoàng Nhật Anh
 • Quy mô: 9 tầng nỗi + 1 tầng hầm.
 • Diện tích: 200 m2
 • Khởi công: 06/2018
 • Dự kiến Bàn giao: 08/2019

GRANDSEA Hotel  (14 tầng).

 • Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng  – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Sơn
 • Đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Grand-sea.jpg

PAROSAND Hotel

 • Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp – Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cúc Phương
 • Đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 44.jpg

Công trình: KTX Trường Cao đẳng CNTT Việt Hàn

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 55.jpg

Công trình: Xí nghiệp TOYOTA Đà Nẵng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 33-1.jpg