Công khai thông tin về Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cấp

Để hỗ trợ thông tin các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng công khai thông tin về Chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cấp theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng từ ngày 17/8/2009 đến ngày 24/9/2015, gồm:

– Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư (KTS)

– Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư (KS)

– Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình (GS1, GS2).

Thông tin được công khai bao gồm:

– Thông tin về chứng chỉ hành nghề: Số, ngày cấp, ngày hết hạn, nội dung hành nghề.

– Thông tin cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề: Tên, ngày sinh, CMND, nơi thường trú, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn.

Đây là những thông tin hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham khảo năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của từng cá nhân trước khi có nhu cầu thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xây dựng (thiết kế, giám sát…).

Sở Xây dựng mong muốn nhận được thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân về các trường hợp các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động xây dựng, hoạt động ngoài phạm vi lĩnh vực được cấp, … Trên cơ sở đó Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định; góp phần chấn chỉnh và nâng cao năng lực hành nghề của từng cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, thông qua đó nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết về Chứng chỉ hành nghề đã được cấp tại đây.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin phản hồi: Phòng Quản lý các hoạt động xây dựng – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3826375).

One thought on “Công khai thông tin về Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cấp

Trả lời Jamesjex Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *